Kilpaileminen

Linda & Catleen (c) Joanna Kuosmonen

Ohjeet Oulunsalon Ratsastuskoululla tapahtuviin Oulunsalon Ratsastajat ry:n järjestämiin kilpailuharjoituksiin. Ilmoittautumiseen ja ratsastuskoulun ratsujen varaamiseen kisakäyttöön.

Kaikissa kilpailuihin liittyvissä asioissa yhteys otetaan kutsussa mainittuun kilpailunjohtajaan/ kutsussa olevaan puhelinnumeroon tai sähköpostilla Tuijaan tuijaluomala@gmail.com tai oulunsalonratsastajat@gmail.com.

Tallin puhelinnumeroon ei kannata ilmoittaa muutoksista , poisjäänneistä tms. kilpailuihin liiittyvistä asioista! Tallin henkilökunta ei ole velvoitettu hoitamaan kilpailuihin liittyviä asioista.

Näin toimimalla kilpailunjohtaja on koko ajan tietoinen kaikkiin kilpailuihin liittyvistä asioista joka helpottaa lähtö-ja toimihenkilölistojen tekemistä kilpailuihin.

Kiitos että otatte huomioon tämän asian!

Kilpailumme ovat harjoitustason kilpailuja, niihin et tarvitse E-lupaa! Riittää että olet OUSA:n jäsen!

Oulunsalon Ratsastajat Ry:n jäsenet ovat etusijalla ratsastuskoulun ratsuja kisoihin varattaessa.

Kaikilta kisaajilta edellytetään jonkin ratsastusseuran jäsenyys tai Green Card

ja sen myötä on voimassa Lähi-Tapiolan tapaturmavakuutus

Ratsastuskoululla säännöllisesti ratsastavat voivat osallistua ratsastuskoulun tiloissa järjestettäviin kilpailuharjoituksiin ratsastuskoulun ratsuilla seuraavin rajoituksin: Ratsastuskoulun ratsuja kisoihin varattaessa Oulunsalon Ratsastajat Ry:n jäsenet ovat etusijalla.

Jos et ole OUSA:n jäsen, tulee sinun esittää jäsenkortti/Green Card kilpailuissamme. Laita myös ilmoittautumislistaan seura/Green Card merkintä nimesi perään.

Kisaan ilmoittautuminen on kaksivaiheinen.

Katso päivämäärät kisakutsusta.

1) Ensimmäisessä vaiheessa ilmoittaudutaan laittamalla tallin kahvihuoneessa olevaan palautuslaatikkoon lappu, jossa tulee olla nimesi, luokka ja hevostoiveesi. Ensimmäisessä vaiheessa voi varata ratsastuskoulun hevosen vain yhteen lähtöön.

  • Palautelaatikko on esillä tallin kahvihuoneessa maanantaista alkaen, seuraavan viikon keskiviikkoon. Näin kaikilla säännöllisesti tunneilla käyvällä olisi mahdollisuus ilmoittaa yksi hevostoiveensa ja luokka, johon on aikeissa osallistua
  • Listan oltua esillä viikon ajan ratsastuskoulun hevoset jaetaan ratsastajille seuraavin perustein, jos samaa hevosta on toivonut enemmän kuin kolme ratsastajaa.
  • Ratsuja jaettaessa otetaan huomioon Oulunsalon Ratsastajat Ry:n jäsenyys & säännöllisesti tunneilla käyville jäsenille hevoset jaetaan ensin.
  • Seuraavissa saman lajin kisoissa (koulu, este) katsotaan myös ketkä ovat ratsastaneet hevosilla viimeksi ja vuoroja vaihdellaan niin että mahdollisimman moni pääsisi ratsastamaan haluamillaan hevosilla (kuitenkin hevoset jaetaan myös tulevissa kisoissa ensin Ousalaisille ja säännöllisesti tunneilla kävijöille).
  • Jos ylläolevien jakoperusteiden tarkistamisen jälkeen yhdelle hevoselle on enemmän kuin kolme ratsastajaa, suoritetaan hevosjako ko. hevosen kohdalta arpomalla, jossa otetaan huomioon edelliset saman lajin kilpailut ja myös niissä tapahtunut arvonta(arvonnassa on aina mukana edellis kerran listat ns. virallinen aikuinen valvoja seuraa arvontaa.)
  • Ratsastuksen opettajalla on oikeus muuttaa ratsujen jakoa harkintansa mukaan(esim. ratsukon taidot, tarpeet,kyvyt ja turvallisuus huomioon ottaen.)

2) Toisessa vaiheessa ilmoittautumislista tuodaan uudelleen tallin ilmoitustaululle. Voit vielä ilmoittautua kirjoittamalla tietosi listaan.

  • Jos halukkaita on enemmän kuin kolme, ilman starttia jääneet jäävät halutessaan ”jonoon” starttaamaan päässeiden alapuolelle. Heillä on etuoikeus päästä kyseiselle hevoselle starttaamaan jos tulee peruutuksia /poisjäämisiä!
  • Eli kakkosvaiheen listassa voi olla kolmen ratsastajan jälkeen merkintä ”jono” ja sen alla kilpailunjohtajan kirjoittamat nimet (ne jotka olivat halukkaita jo ensimmäisellä vaiheella, mutta arvonnassa/edellis kerran ratsastajat jäivät listasta pois)
  • Heillä on siis etuoikeus päästä kyseisen hevosen listalle jos siihen tulee pois jääntejä! Joten älä laita nimeäsi hevoselle jos siihen tulee pois jäänti, vaan aina joka on ensimmäisenä ”jono” listassa siirtyy automaattisesti vapautuneelle paikalle!
  • Näin mahdollistamme sen että mahdollisimman moni pääsisi haluamallaan hevosella kilpailemaan

Toisessa vaiheessa voi varata muita hevosia/lähtöjä sen mukaan miten hevosia on vapaana.

Tässä vaiheessa jäljellä olevien ratsastuskoulun ratsujen jaossa pelkästään nopeus ratkaisee.

Oulunsalon Ratsastajat Ry noudattaa alla olevaa SRL.n sääntöä omissa kilpailuissaan, vaikka ne ovat ns. alemman tason kilpailuja esim. rataharjoitukset.

SRL:n Kilpailusäännöt I yleinen osa 13.2 Kilpailija voi kuulua useaan ratsastusseuraan, mutta hän voi edustaa vain yhtä seuraa. Tämä seura voi sijaita millä tahansa alueella kilpailijan koti, työ tai opiskelupaikkakunnasta riippumatta.

13.2.1 Kilpailija voi siirtyä edustamaan toista seuraa vain kalenterivuosittain. Kilpailijalla on oikeus SRL:N luvalla siirtyä kalenterivuoden aikana edustamaan toista seuraa perustellusta syystä.

OHJE YKSITYISRATSUKOILLE

Ilmoittautuminen sähköpostilla osoitteeseen oulunsalonratsastajatgmail.com Laita tiedoksi ratsastajan nimi, ratsun nimi ja laji [hevonen/poni], luokka ja seura (tai "green card").

Jenni & Zorro (c) Ida Turpeinen