Miten toimin esteratsastuskilpailuissa

Linda & Catleen (c) Joanna Kuosmonen (kuvaa muokattu)

Esteratsastuksen Tarkoitus

Esteratsastus on kilpailumuoto, jossa ratsukon eli hevosen ja ratsastajan tehtävänä on ylittää kilpailuradalle asetetut esteet virhepisteittä annetun ajan puitteissa.

Esteratsastuksessa hevosen ja ratsastajan yhteistyö punnitaan vaihtelevissa olosuhteissa radalla.Tarkoitus on esittää ratsastajan taito, tekniset valmiudet ja hevosen hallinta vaihtelevissa tehtävissä sekä hevosen suorituskyky, taito ja tottelevaisuus.

Esteiden korkeus harvoin määrittää ratsastajan taitotasoa. Oikeasti taitava ratsastaja
onnistuu monella eri hevosella laukkapuomilla, ei-niin-taitava ratsastaja hyppää vain yhdellä hevosella korkeita esteitä. Älä siis anna esteiden korkeuden määrittää taitotasoasi.

1.Estekilpailuihin valmistautuminen


Lue kilpailukutsu tarkkaan, siinä kerrotaan kaikki mitä sinun tarvitsee tietää. Kilpailukutsu on esillä tallin ilmoitustaululla ja seuran sivuilla Ilmoittaudu annettujen ohjeiden mukaan. Kannattaa myös kysyä opettajalta mihin luokkaan sinun kannattaa kilpailuissa osallistua jotta luokan vaatimustaso on juuri sinulle sopiva. OUSA:n estekilpailuissa Ratapiirros (on piirros radasta) on esillä kilpailupaikalla tuntia ennen kilpailuiden alkua. Eli sitä ei voi harjoitella erikseen (merkkisuoritusradat on eri asia, ne on nähtävillä SRL:n sivuilla)


2.Esterata & Ratapiirros

Esterata koostuu yksittäisitä ja sarjaesteistä, joiden määrä kasvaa luokan vaikeuden mukaan. OUSA:n estekilpailuissa esteitä on luokasta riippuen 6-12.

Kilpailuissamme yleensä radat suunnitellaan SRL:n ratapohjia soveltaen. Radat suunnitellaan Nikon kanssa yhdessä, jolloin pystytään ottamaan huomioon ratsukoiden taitotasot ja radan vaativuus sitä suunnitellessa. Ratojen periaatteena on kehittää ratsukoita myös kilpailutilanteissa.

Esteet sijoitetaan radalle niin että ne peräkkäin hypättynä muodostavat selvän kokonaisratkaisun joka on turvallinen ja miellyttävä hevosille sekä ratsastajille ja jota myös yleisön on mielenkiintoista seurata. Rata merkitään ratapiirrokseen, joka on nähtävillä kilpailupäivänä tuntia ennen kilpailuiden alkua tallin ilmoitustaululla.

Ratapiirroksesta selviää muun muassa esteiden sijainti, numero ja tyyppi (esim. pystyeste), lähtö ja maalilinjan sijainti, tien pituus sekä luokan arvostelumenetelmä, vähimmäisnopeus ja enimmäisaika. Lisäksi kerrotaan mahdollisen uusinnan esteet, tien pituus ja enimmäisaika. Yleensä ratapiirroksessa esteiden hyppysuunta on merkitty nuolilla. Tällöin tien esteeltä toiselle voi valita itse. Sujuvia tiet ovat yleensä vain yhdellä taikahdella tapaa ratsastettaessa. Ratapiirros kannattaa piirtää itselle paperille jotta voit opetella sen ennen luokan ja rataan tutustumisen alkua.

3.Esteet

Esteet jaetaan ristikko-, pysty-, pituus-, ja sarjaesteisiin.

Ristikko on vinosti molemmilta laidoilta toista laitaa kohti laskeutuvat puomit jotka ohjaavat hevosen hyppäämään esteen keskeltä,missä se on selkeästi matalin.


Pystyeste on nimitys sekä yleisesti esteille, joilla on pelkästään korkeutta eli kaikki osat tulevat suoraan päällekkäin, että nimenomaan päällekkäisistä puomeista kootulle esteelle. Pystyeste voi koostua myös lankuista (lankkueste) tai kannattimista roikkuvasta levystä tai
veräjästä (portti).

Okseri on pituuseste, jossa on kaksi peräkkäin asetettua osaa (yleensä puomiestettä) edellyttämässä hypyltä myös pituutta eikä ainoastaan korkeutta. Tasaokserin ylimmät puomit ovat samalla tasolla, nousuokserin takapuomi on korkeammalla. Puomit voivat olla myös kallellaan eri suuntiin (ns. ruotsalainen
okseri
) tai takapuomi voi olla alempana. Okserin takapuomeissa on turvakannakkeet, jotka laukeavat puomiin kohdistuneesta iskusta tiputtaen puomin helpommin alas.

Trippeli on pituuseste, jonka kolme peräkkäistä osaa nousevat
etummaisesta takimmaiseen

Sarjaeste koostuu useista osista eli erikseen hypättävistä yksittäisesteistä.
Useimmat hevoset ehtivät ottaa niiden välissä yksi tai kaksi laukka-askelta.
Jos hevonen kieltäytyy sarjan jollakin osalla, koko sarja on hypättävä uudelleen.Yleensä OUSA:n kilpailuissa sarjatyypeissä on 2 estettä, ja ne koostuvat tavallisimmin pystyesteestä ja viimeisenä olevasta okserista.

Esteet merkitään hyppysuunta punaisella ja valkoisella laatalla, siten että valkoinen on vasemmalla ja punainen oikealla. Esteen numero sijoitetaan oikealle ja sarjaesteen osia ilmaisevat kirjaimet (A, B) sijoitetaan vasemmalle.

4.Arvostelumenetelmät ja virhepisteet.

Estekilpailuissa arvostelumenetelmiä on monia erilaisia, joten varmista käytettävä menetelmä aina etukäteen. Alla on esitelty yleisimpiä OUSA:n kisoissa käytettäviä arvostelumenetelmiä.

Arvostelumenetelmässä A.0 radan virhepisteittä selvittäneet ratsukot ovat
tasavertaisina ensimmäisellä sijalla. Arvostelumenetelmässä A.0.0 ei ole uusintaa OUSA:n Drive-in kilpailut: Arvostelu A.0.0, Ei uusintaa Ratsukot, jotka ovat selvittäneet perusradan virhepisteittä, ovat tasavertaisia ensimmäisellä sijalla. Vain virhepisteittä ratsastaneet palkitaan. Ajalla ei ole merkitystä, mutta ratsukon on suoriuduttava radasta enimmäis-ajan puitteissa.

Arvostelu 367.1 tarkoittaa että kilpailu suoritetaan kahdessa vaiheessa ilman taukoja. Ensimmäisen vaiheen maalilinja on samalla toisen vaiheen lähtölinja. Puhtaan radan ratsastaneet jatkavat siis perusradan jälkeen suoraan uusintaan. Jonka virhepisteet ja aika
ratkaisevat sijoituksen. Ratsukko, joka on saanut virhepisteitä perusradalla, pysäytetään äänimerkillä, kun se on hypännyt perusradan viimeisen esteen.Tällöin sijoitus tulee virheettömien jälkeen virhepisteiden ja ajan mukaiseen järjestykseen.

Tyyliarvostelu:
Tyyliarvostelussa suoritus arvostellaan virhepisteiden lisäksi siistin ratsastuksen mukaan. Tyyliarvostelussa ei ole ajanottoa. Lopputulokseen vaikuttavat sekä virhepisteiden määrä että taitopisteet. Suorituksen jälkeen kansliasta saa arvostelupaperin, johon tuomari on kirjoittanut kommenttejaan. OUSA:lla on ollut käytössä oma yhden pisteen tyyliarvostelu.

Virhepisteet määräytyvät:

Esteen osan pudottaminen (puomi): 4 vp

Tottelemattomuus (esimerkiksi voltti, ohiratsastus tai kieltäytyminen): 1. kerralla 4 vp, 2. kerralla hylkäys

Selästä suistuminen tai kumoon ratsastus: aiheuttaa hylkäyksen

Enimmäisajan ylitys: 1 vp joka neljännestä alkavasta sekunnista, paitsi uusinnassa 1vp jokaisesta alkavasta sekunnista.

Hylkäyksen voi aiheuttaa myös jos ratsastat väärän tien eli hyppäät esteet väärässä järjestyksessä kuin se on ratapiirrokseen merkitty. Aloitat radan ennen kuin olet saanut lähtömerkin tai jos et ylitä lähtölinjaa 45 s kuluessa lähtömerkin saatuasi.

OUSA:n kilpailuissa hylkäyksen sattuessa, saat suorittaa radan loppuun niin halutessasi.

5.Kilpailupäivän kulku OUSA Cupissa

Tavallisesti OUSA Cupin osakilpailut ratsastetaan lauantaina alkaen klo 16.00. Silloin tallille kannattaa saapua paikalle n.
kolmen aikaan.

Ensimmäisen luokan ratsastajat varustavat hevosiaan n.15.15 alkaen, rataan tutustuminen on 15.30 ja veryttely alkaa 15.45. Toisen ja viimeisen luokan ratsastajat osallistuvat esteradan pystyttämiseen klo: 15.00 alkaen. Ensimmäisen ja kolmannen luokan ratsastajien tulee huolehtia radan purkamisesta kilpailujen päätyttyä. Radan korotuksessa luokkien välillä täytyy olla tarvittaessa myös apuna, jotta kisat sujuisivat jouhevasti. Toimihenkilötehtävät alkavat 15.45-16.00 välillä. Tarkista tehtäväsi toimihenkilölistasta. Jokainen ratsastuskoulun hevosella kilpaileva on velvoitettu osallistumaan talkootehtäviin kilpailuissa.

Kilpailukanslia toimistossa aukeaa kolmen maissa ja oman lähtömaksunsa voi suorittaa sinne käteisellä mahdollisimman pian. Tallivahdilta ja kilpailunjohtajalta voi kysyä apua ja ohjeita mihin tahansa asiaan! Lähtölistassa näkyy paitsi lähtöjärjestys myös arvioitu aikataulu, jotka laitetaan seuran sivuille kilpailuja edeltävänä päivänä www.oulunsalonratsastajat.kotisivukone.com Kilpailupäivänä ne löytyvät myös tallin ilmoitustaululta. Katso sieltä oma lähtöaikasi ja toimihenkilölistasta talkootehtäväsi. Alkamisajat/suoritusajat ovat ARVIOITUJA aikoja, otathan sen myös huomioon! Huomioi että aikataulut voivat muuttua +/- 30 min. Saavuthan hyvissä ajoin kilpailupaikalle.

Estekilpailuissa talkoolaisia on verryttelyä valvomassa, liputtajina, ratahenkilökuntana, kuuluttamassa, tallivahteina, portinavaajina, palkintosihteereinä, ajanottajina ja tuomarin sihteereinä. Kilpailunjohtaja ohjeistaa sinua tehtävääsi.

Kun oma vuorosi kilpailupäivänä lähestyy, varusta hevosesi ja ole ajoissa valmiina verryttelyyn. Varmista tallivahdilta milloin voit alkaa varustamaan hevosta.

6.Ratsun varusteet

Ratsun varusteina ovat satula ja suitset sekä martingaali (jos hevosen vakio varustukseen se kuuluu.) Kysy tallivahdilta tarvittaessa apua jos olet epävarma.
Estekilpailuissa hevosilla on etujaloissa suojat (takasuojat niillä kenelle ne on merkitty) Voit myös halutessasi laittaa seuran valkoisen satulahuovan. Estekilpailuissa huopa voi kuitenkin olla ihan minkä värinen vain. Voit myös halutessasi letittää harjan ja hännän

7.Kilpailuasu

Harjoitus-ja 1-tason kilpailuissa kilpailuasuksi käy turvakypärä, siisti pusero,
ratsastushousut, ratsastussaappaat tai –kengät ja chapsit/saappaanvarret. Turvaliivin käyttöä suositellaan kilpailuissa.

Raippa ja kannukset ovat sallittuja, mutta vapaaehtoisia. Kannuksia voit käyttää jos olet käyttänyt kannuksia myös tunneilla opettajan luvalla.Poniratsastajan (korkeintaan 16 vuotias ratsastaja alle 148 cm korkealla ratsulla) kannusten enimmäispituus on 15 mm. Kannukset eivät saa osoittaa ylöspäin. Raipan maksimipituus on hypätessä 75 cm.

Raippa on estekilpailuissa sallittu apu. Kilpailija ei saa purkaa kiivastumistaan raipan
käytöllä. Raippaa ei saa käyttää hylkäämisen tai radan viimeisen esteen jälkeen
eikä useampaa kertaa peräkkäin samassa tilanteessa. Ohjista repiminen on kiellettyä eikä kiivastumistaan saa purkaa myöskään äänen tai kannusten käytöllä.

Pitkät hiukset tulee laittaa kiinni sekä takki pitää myös muistaa olla kiinni, takki auki et voi mennä omaan suoritukseesi.

8.Rataan tutustuminen

Ennen luokan alkua saat tutustua rataan jalan, kun siihen annetaan lupa. Estekilpailuissa
rataan tutustumisessa on mukana aikuinen, joka tarvittaessa neuvoo, jos jokin
asia mietityttää, kysy siis rohkeasti! On tärkeää kävellä rata läpi ilman hevosta ennen suoritustasi, jotta näet parhaat tiet esteille. Radan opettelua ei ole se että muistaa minkä värinen on seuraava este. Radan opettelussa pitäisi esteiden lisäksi keskittyä siihen miten radan aikoo ratsastaa. Kisoissa rata kannattaa kävellä kahdesti. Katso ensimmäisellä kerralla missä esteet ovat, toisella kerralla mieti miten radalla ratsastat.

Aloita rataan tutustuminen ihan niin kuin tekisit sen hevosenkin kanssa eli mene siihen kohtaan missä tervehdit tuomaria. Mieti mitä kautta ratsastat lähtölinjalle lähtömerkkisi saatuasi ja lähde sitten kulkemaan suunnittelemaasi reittiä. Kävele reitti niin kuin suunnittelet sen ratsastavasi. Joka esteellä mietit jo seuraavalle esteelle ratsastettavan tien ja jos jokin este näyttää vaikealta niin aina on parempi ratsastaa sille hyvä pitkä tie. Vaikka mieli tekisi vähän oikaista tai ratsastaa nopeasti rata läpi, niin älä tee niin vaan ratsasta huolellisesti opettajien oppien mukaan, näin varmasti saavutat parhaan loppu tuloksen. Kulje koko rata läpi kaarteita unohtamatta. Esteiden välit ovat yleensä ajateltu niin että kaikki niistä selviytyvät turvallisesti. Jos luokassasi on sarjaeste, se on yleensä yhden tai
kahden laukan välillä, voit tarkistaa sen kilpailunjohtajalta. Muista katsoa missä on maali- ja lähtölinjat. Ehdit vielä käydä radan mielelläsi läpi monta kertaa ja viimeistään kun odotat vuoroasi näet edellisen ratsukon suorituksen.

Joskus esterata on sama kilpailujen kaikissa luokissa, korkeus vain vaihtuu. Joskus rata on joka luokassa täysin erilainen.

9.Verryttely

Luvan verryttelemään lähtemisestä saat tallivahdilta, huolehdi kuitenkin että tiedät
noin lähtöaikasi (näkyy lähtölistassa) että olet valmis heti kun siihen on lupa. Ennen ensimmäistä rataa ratsastuskoulun hevosen verryttelyaika n. 15 minuuttia, estekisoissa sisältäen max. 4 hyppyä. Seuraava ratsukko (sama hevonen menee useita ratoja) n.5-10 minuuttia, estekisoissa max. 2-3 hyppyä.

Nouse reippaasti ratsusi selkään kun pääset verryttelemään, jotta verryttely pääsisi
alkamaan mahdollisimman sujuvasti ja jos tarvitset apua jalustimissa tai satulavyössä, verryttelynvalvoja auttaa pyytäessä. Kuuntele verryttely valvojan ohjeita verryttelyssä. Muista myös maneesin säännöt, väistämis- säännöt, välimatkat yms. Estekilpailuiden verryttelyssä muista huutaa este kun olet luvan saatuasi menossa esteelle, jotta muut osaavat olla pois esteen edestä ja takaa. Jos jokin on epäselvää kysy rohkeasti! Mieti onko hevonen kuulolla niin kuin sinä haluat, kuunteleeko se puolipidätteesi ja pohjeapusi. Huolehdi että laukkasi on tahdikasta ja energistä. Hyvä laukka on kaikkein tärkeintä
esteradalla.

Kun verryttely päättyy, kuuntele verryttelyn valvojan ohjeita missä odotat omaa vuoroasi. Odotusaika kävellään pihalla tai odotetaan vuoroa sille merkityssä paikassa. Kun vuorosi on mennä portille odottamaan vuoroasi portinavaaja pyytää sinut oikealle paikalle. Tässä kerkeät hyvin vielä kertaamaan radan ja suunnitelmasi kuinka sen ratsastat. Portinavaaja ohjaa vuorossa olevan ratsukon sisään heti kun edellinen ratsukko on suorittanut radan.

10.Suoritus

Kun pääset radalle sisään mene reippaasti tervehtimään tuomaria ja odottamaan
lähtömerkkiä. Suorituksen saat aloittaa, kun tuomari on antanut lähtömerkin viheltämällä pilliin tai sanomalla tervetuloa tms. Sinulla on 45 s aikaa ylittää lähtölinja. Nyt vai toteuttamaan suunnitelmaasi radan ratsastamisesta jonka teit rataan tutustumisessa. Esteitä on radalla yleensä 6-12. Laukka-askelia on huomattavasti enemmän. Laukka onkin radalla tärkeämpi, kuin esteet. Keskity laukkaan. Matalimmassa luokassa voit suorittaa radan myös ravilla. Esteet ovat vain reittimerkkejä joita kohti sinun tulee suunnistaa.
Keskity varsinaisiin reitteihin, eli esteiden väleihin.

Estettä lähestyttäessä pidä katse esteen yli älä jää katsomaan estettä. Esteen päällä katseesi on jo seuraavassa esteessä. Hyppää esteet määrätyssä järjestyksessä ja muista olla teissä huolellinen. Ratsasta kaarteet ja lähestymiset hyvin. Älä turhaan kiirehdi tai lähde oikomaan vaan ratsasta suunnitelmasi mukaisesti, tasainen ratatempo riittää
hyvään suoritukseen enimmäisajan sisällä. Kannattaa siis keskittyä tekemään mieluummin siisti, rauhallinen puhdas rata, kuin hosua ja saada sen takia virhepisteitä.

Jos hevonen pudottaa puomin älä katso taakse vaan jatka radalla seuraavalle esteelle. Jos hevonen kieltää, tee uusi hyvä lähestyminen esteelle ja jatka suoritustasi. Jos hevonen kieltää ja este hajoaa tuomari keskeyttää suorituksen äänimerkillä ja ajanotto pysähtyy. Ratahenkilökunta rakentaa esteen uudelleen, jonka jälkeen saat luvan jatkaa uudella äänimerkillä ja ajanotto jatkuu kun hevonen ponnistaa hyppyyn. Jos suorituksesi hylätään esim. kahden tottelemattomuuden vuoksi se ilmoitetaan äänimerkillä. OUSA:n kilpailuissa saat kuitenkin hypätä radan loppuun.

Suorituksesi jälkeen anna hevonen seuraavalle ratsastajalle tai jos olit viimeinen, vie se suorituksen jälkeen talliin, pura varusteet & mahdolliset letit pois. Pyydä apua tarvittaessa
tallivahdilta tai ilmoita tallivahdille kun olet tehnyt sen.

11.Palkintojen jako

Joka luokassa palkitaan tietty määrä parhaita ratsukoita ja se määräytyy
osallistujamäärän mukaan. Sijoittuneet ilmenee myös kilpailupäivänä lähtölistoissa.

Tulosten selviämisen jälkeen kuulutetaan ne ratsukot, jotka voivat valmistautua
palkintojen jakoon. Kuulutusjärjestys on myös sijoitusjärjestys. Yleensä kuulutetaan vielä erikseen, kun sijoittuneet voivat saapua palkintojen jakoon. Palkintojen jakoon, yleensä katsomon eteen, mennään ilmoitetussa järjestyksessä. Voittajan johdolla asetutaan riviin siten, että voittaja on äärimmäisenä oikealla. Palkintojen jakoon voi osallistua myös ilman ratsua, silloin pelkkä ratsastaja asettuu riviin omalle paikalleen. Palkintojen jakajat tulevat rivin eteen. Jakajat kumartavat sijoittuneille ja sijoittuneet kumartavat voittajan johdolla
takaisin. Palkinnot jaetaan sijoitusjärjestyksessä, ja kuuluttaja kertoo kunkin ratsukon tuloksen. Ruusuke kiinnitetään suitsiin vasemmalle puolelle, ja jakajat onnittelevat ratsastajaa. Kun kaikki palkinnot on jaettu, sijoittuneet kumartavat voittajan johdolla jakajille, ja jakajat kumartavat takaisin. Lopuksi ratsastetaan kunniakierros oikealle reippaassa, mutta hallitussa laukassa. Voittaja johtaa kierrosta eikä häntä saa ohittaa. Radalta poistutaan käynnissä.

Sinulla voi olla toimihenkilötehtäviä 1-2 kilpailuiden aikana joko ennen omaa suoritustasi tai sen jälkeen. Huolehdi että olet ajoissa omassa tehtävässäsi. Jos et tiedä mitä sinun kuuluu tehdä kysy neuvoa kilpailunjohtajalta. Kilpailunjohtaja neuvoo tehtäväsi ennen sen alkua.

12.Lopuksi

Ensimmäiset estekilpailut voivat olla jännittäviä tilanteita, muistanko radan, onko luokka oikea, onko pakko pärjätä, miten hevonen reagoi kilpailu tilanteeseen? Tallin kaikki hevoset ovat tottuneita kilpailijoita omissa kilpailuissamme ja toimivat niissä turvallisesti ja varmasti. Omaa jännitystä oppii hallitsemaan ja kannattaa yrittää suunnata se energia keskittymällä omaan suoritukseen ja kannustamaan muita kanssa kilpailijoita.

Kaikki kokemus on tärkeätä. Vaikka kaikki estekilpailuissa eivät menisikään nappiin, opit silti jotain. Älä jää jumiin epäonnistumisiin, vaan kertaa onnistumisiasi. Voit käydä läpi epäonnistumisen, mutta älä toistele sitä itsellesi turhaan. Keskity niihin kohtiin jotka
sujuivat. Vaikka yksi puomi putoaa, kymmenen on voinut pysyä ylhäällä. Sitä paitsi kilpailuissamme oleva yleisö, toimihenkilöt sekä kanssa kilpailijat ovat poikkeuksetta todella kannustavia kaikille kilpailijoille.

Myös ratsusi ansaitsee kiitoksen kisasuorituksen jälkeen. Taputa ja hoida se hyvin ja jätä se sitten rauhaan, kun olet tehnyt kaikki hoitotoimenpiteet, sen se on ansainnut! Oulunsalon Ratsastajat ry pyrkii toiminnassaan siihen, että kaikenikäiset seuran jäsenet
löytävät itselleen sopivan tavan kehittyä ratsastus- ja hevosmiestaidoissa riippumatta tämän hetkisestä taitotasosta. Järjestämme harjoitustason kilpailuja juuri sen vuoksi että kaikki halukkaat pääsisivät kokeilemaan myös miltä kilpaileminen tuntuu, neuvomme ja tuemme myös mielellämme mieltä askarruttavissa kilpailuasioissa.

Tervetuloa rohkeasti mukaan!