Uusi tietosuoja-asetus OUSAssa


EU:n tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) soveltaminen on alkanut 25.5.2018. Uusi tietosuoja-asetus on korvannut nykyisen henkilötietolain.

Uusi lainsäädäntö määrittää vaatimuksia henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyydelle sekä sen, kuinka henkilötietoja käsitellään.

Oulunsalon Ratsastajat ry. ylläpitää henkilöjäsenten tietoja ns. yhteisrekisterissä Suomen Ratsastajainliitto ry:n (SRL) kanssa. SRL on ratsastusurheilun katto-organisaatio Suomessa.

Oulunsalon Ratsastajat on lakisääteisesti velvoitettu pitämään rekisteriä, josta ilmenee henkilön nimi ja kotipaikka. Näin Ousa kerää jokaisen jäsenensä nimen ja osoitteen. SRL puolestaan luo jäsenelle jäsennumeron.

Lisäksi Ousa kerää jäsenen puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Tietoja käytetään jäsenen ja seuran väliseen yhteydenpitoon. Niitä ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Niitä ei myöskään käytetä muihin tarkoituksiin kuin keskinäiseen tiedottamiseen.

Ousa kerää myös seuran järjestämiin ratsastuskilpailuihin osallistuvilta henkilötiedot ilmoittautumisen yhteydessä. Kerättävät tiedot ovat nimi, jäsenseura ja jäsennumero. Kisojen yhteydessä Ousalta on mahdollista pyytää nähtäväksi dokumentti kilpailuihin osallistuvien henkilötietojen käsittelystä.

Käsittelystä vastaavat
Henna Penttilä, henna.penttila@hotmail.com, OUSA
Sari Siltala, sari.siltala@ratsastus.fi, SRL