Toimihenkilöiden tehtävät kilpailuissa


Jenni & Afrika 2017 (c) Elisa Juntunen

Listassa on erilaisia toimenkuvia, joita kaikkia ei tarvita kaikissa kilpailuissa. Toimenkuvia voi yhdistellä.

Sinua ohjeistetaan(kilpailunjohtaja, Tuija ja kaikki kisatoimikuntalaiset ) tehtävääsi ennen luokan alkua,
ole siis hyvissä ajoin paikalla toimihenkilötehtävääsi.

LIPUTTAJA (1-3)

 • osallistuu radan muuttamiseen siihen luokkaan jossa on töissä.
 • seisoo ratamestarin näyttämässä paikassa.
 • nostaa lähtölipun, kun tuomari antaa merkin.
 • nostaa maalilipun, kun ratsukko lähestyy viimeistä estettä.
 • liputtaa (laskee lipun alas terävästi) kun hevosen ensimmäinen osa ylittää linjan (sama kohta kaikista hevosista koko luokan ajan).

RATAHENKILÖSTÖ (1-2)

 • osallistuu radan muuttamiseen siihen luokkaan jossa on töissä.
 • seisoo ratamestarin näyttämässä paikassa
 • SEURAA ratsukkoa, VAROO häiritsemästä suoritusta.
 • Nostaa pudonneet puomit paikoilleen vasta suorituksen jälkeen
 • mikäli este hajoaa täysin (kielto) ja suoritus keskeytetään, ratahenkilöstö pyrkii kokoamaan esteen uudelleen mahdollisimman nopeasti
 • tarkkailee radan pohjaa, jos on kohtia, jotka saattavat pettää (haravointi, kiviä)


PORTIN AVAAJAT (estekisa 1 ja koulukisa 0-1)

 • avaavat portin, kun edellinen ratsukko on ylittänyt maalilinjan ja siirtynyt käyntiin.
 • sulkevat portin, kun edellinen ratsukko on poistunut ja seuraava on kentällä
 • huolehtivat, että portti on AINA kiinni, kun ratsukko suorittaa rataa sekä huolehtii ettei yleisöä ole odottavan ratsukon kanssa samalla alueella. Yleisön paikka on katsomossa

VERRYTTELYALUEEN VALVOJA (K18)

 • Verryttelynvalvojan tehtävä on valvoa, että verryttely sujuu asiallisesti, eikä hevosia rasiteta liikaa.
 • huolehtii ratsastuksen suunnasta ja laittaa esteet sen mukaisesti
 • Maneesikisoissa sopii ratamestarin kanssa mitkä esteet on veryttely esteitä ja opastaa verryttelevät esteet kilpailijoille.
 • huolehtii että alueella on kerrallaan vain sallittu määrä ratsukoita (mikäli määrää on rajattu esim. max 8 ratsukkoa verryttelyalueella)
 • ennen ensimmäistä rataa hevosen verryttelyaika n. 15minuuttia, sisältäen max. 2 hyppyä/suunta=4 hyppyä. Seuraavissa ryhmissä (sama hevonen menee useita ratoja),n.10minuuttia, sisältäen max. 2 hyppyä suunta.
 • katsoo, että kaikki ratsastavat kypärä päässä

RADAN RAKENNUSVASTAAVA (Jos ratamestari ei ole paikanpäällä)

 • omistaa ratapiirustuksen
 • jokaisen luokan päätyttyä huolehtii radan muuttamisesta ja laittaa estenumerot ja viirit (liput) seuraavaan luokkaan (punainen. oikea., valkoinen. vasen.)

TUOMARIN SIHTEERI / AJANOTTAJA

 • tarkistaa ennen luokan alkua, että pöytäkirjat ovat oikeassa järjestyksessä ja että niitä on riittävästi
 • ottaa suorituksen1( ja 2) vaiheen ajan ja kirjoittaa tulospöytäkirjaan virhepisteet ja ajan, jotka tuomari hänelle ilmoittaa ja koulukisoissa kirjoittaa tuomarin kommentit oikeille kohdille.
 • näyttää kuuluttajalle ratsukon tuloksen ja huolehtii että luokan päätyttyä tuloslistat ovat nähtävillä ja kilpailujen päätyttyä kilpailunjohtaja saa ne.
 • Tarkistaa luokan loputtua tulokset tuomarin kanssa.

( SIHTEERIN APULAINEN/ APUAJANOTTAJA jos sellainen on)

 • ottaa suorituksista 2 vaiheen ajan.
 • luokan päätyttyä tarkistaa tuomarin sihteerin ja tuomarin kanssa että tulokset ovat oikein.
 • luokan päätyttyä antaa tulokset kuuluttajalle palkintojen jakoa varten vie edellisen luokan tulokset kansliaanTALLIVAHTI (K18)

 • huolehtivat, että tallissa on rauhallista
 • auttaa varustamaan hevosia ja huolehtii että hevosia käsitellään rauhallisesti ja turvallisesti
 • huolehtii että hevosen karsinassa on vain yksi ”hoitaja” kerrallaan ja että hevonen on kiinni hoitaessa.
 • huolehtii hevoset oikeaan aikaan verryttelemään(kts. lähtölista/verryttely ajat)kun veryttely ei ole ryhmittäin niin käytännössä ratsukko voi lähteä tallista, kun ennen omaa suoritusta on vielä 3-4 ratsukkoa verryttelemässä. TARKEMPI TALLIVAHTI OHJEISTUS KISAPÄIVÄNÄ KILPAILUNJOHTAJALTA!
 • Tarkistaa hevoset niiden lähtiessä tallista että varustus on oikeanlainen(suitset satulat oikein , karvat yms. paikoillaan, estekisoissa suojat jaloissa niitä tarvitsevilla, ei martingaalia koulukisoissa, muistuttaa laittamaan sen takaisin viimeisen suorituksen jälkeen)
 • huolehtii että hevoset tulee hoidetuksi suoritusten jälkeen Hevosen tullessa talliin tallivahti katsoo, onko hevonen letitetty tai muuten koristeltu. Letitetyn hevosen viimeinen ratsastajaa pyydetään ilmoittautumaan hevosen hoidettuaan, jolloin tallivahti varmistaa, että kaikki varusteet ja harjat on viety paikoilleen ja kaikki letit/koristeet on purettu pois. Muistuta myös Pesemään kuolaimet ja puhdistamaan suojat hiekasta.
 • tallivahti tulee paikalle tuntia ennen kilpailun alkua. Seuraavan luokan tallivahti tulee paikalle HETI kilpailuiden alettua/edellisen luokan päätyttyä./ kaksi ratsukkoa ennen luokan päättymistä.


Ohje Kilpailuiden Kulunseuraajalle:

 • Seuraa kilpailuiden etenemistä välillä talli/ verkka-alue /kisa-alue. Informoi tallivahtia/ verkkavalvojaa sen hetken tilanteessa /kuka radalla /montako verkassa /kuinka monta ratsukkoa luokan loppuun tms.
 • Huolehtii hevoset oikeaan aikaan verryttelemään yhdessä tallivahdin ja verkkavalvojan kanssa(kts. lähtölista/verryttely ajat)
 • Huolehtii, että piha-alueella liikutaan rauhallisesti eikä häiritä pihalla vuoroaan odottavia ratsukoita. Tallin pihalla kävelevät ratsastuskoulun hevoset, jotka odottavat vuoroaan maneesiin. Yksityisratsukot ohjeistetaan kävelemään ulkokentälle (merkitään kyltillä!) ja siirtyvät sieltä vuorollaan maneesiin verryttelemään tai itse kisasuoritukseen.
 • Seuraa pihalla olevia ratsastuskoulun hevosia. Jos joku niistä esim. säikkyy, menee avuksi taluttamaan tai pyytää ratsastajaa tulemaan alas selästä ja taluttamaan maasta käsin.
 • Huolehtii, että ylimääräiset henkilöt eivät pyöri kävelevien hevosten ympärillä.
 • Liikenteenvalvonta: huolehtii ja opastaa että trailerit pysäköidään niille määrättyyn paikkaan (tallille johtavan tien varrella ,ilmoitettu kyltillä)
 • Huolehtii, että tie tallille ja tallin piha-alue on vapaa ajoneuvoista, jotta hälytysajoneuvot pääsevät esteettä paikalle tarpeen vaatiessa (pysäköinti kielto merkitty kyltillä).
 • Tarvittaessa ilmoittaa väärin pysäköityjen autojen rekisteritunnukset kisojen kuuluttajalle joka pyytää siirtämään autot.
 • Huolehtii että ajoneuvot pysäköidään tallin pysäköintialueelle ja polkupyörät niille varattuun paikkaan, pysäköintialueen vieressä.
 • Auttaa tarvittaessa kaikessa missä apua tarvitaan mm. kioski

PALKINTOSIHTEERI
 • huolehtii ruusukkeista ja mahdolliset muut palkinnot palkintojenjako paikalle.
 • palkintosihteerin tulee tietää, mitkä palkinnot kuuluvat mihinkin luokkaan yhdessä kilpailunjohtajan kanssa.
 • on mukana palkintojen jaossa.


KUULUTTAJA

 • kertoo ennen luokan alkua luokan korkeuden, arvostelumenetelmän, osanottajamäärän ja palkinnot
 • kuuluttaa aikataulua ja ilmoittaa esim. milloin seuraava luokka alkaa. tilannetietoja: kuka johtaa, johtotulos, siirtyi johtoon, montako sijoittuu ratsastajan nimi, hevonen, seura ja kuka valmistautuu suorituksen jälkeen, virhepisteet ja aika (sijoitus?)

KANSLIA (K18)

 • Ottaa vastaan lähtömaksut ja merkkaa ne ylös listaan ja huolehtii kassasta.
 • ottaa vastaan jälki-ilmoittautuneet, jos sellainen mahdollisuus on osaa informoida kilpailijoita (lähtölistat, toimihenkilötehtävät, )
 • huolehtii jälki-ilmoittautuneiden ja peruuttaneiden ratsukoiden nimet lähtölistoihin, kuuluttajalle ja tuomarille

LIIKENTEENOHJAAJA (K18)

 • Huolehtii ja opastaa että trailerit pysäköidään niille määrättyyn paikkaan (tallille johtavan tien varrella ,ilmoitettu kyltillä)
 • huolehtii että tie tallille ja tallin piha-alue on vapaa ajoneuvoista, jotta hälytysajoneuvot pääsevät esteettä paikalle tarpeen vaatiessa.
 • huolehtii että ajoneuvot pysäköidään tallin pysäköintialueelle ja polkupyörät niille varattuun paikkaan, pysäköintialueen vieressä.

PISTEIDENLASKIJA(koulukisat) (K15)

 • laskee arvostelulapun pisteet yhteen, jakaa summan enimmäis pistemäärällä ja kertoo tuloksen sadalla = kilpailusuorituksen prosenttimäärä ( esim. 156:270x100=57,778%)
 • huolehtii arvostelupaperit oikeaan järjestykseen sitä mukaan kun niitä saa laskettua kirjaa ylös tulokset erilliseen tuloslistaan.

OHJE PISTEENLASKUUN:

Kaikki laskut lasketaan niin monta kertaa, että kahdella peräkkäisellä kerralla saadaan sama tulos! Jos olet epävarma, laske vielä kerran!

1. Laske ensin ”yläkerran” pisteet yhteen ja merkitse osion alle.

2. Laske sitten yhteen ”alakerran” pisteet ja merkitse osion alle.

Huomioi kertoimet! Kerroin vaikuttaa vain siihen arvostelukohtaan, jonka kohdalle se on merkitty.

3. Merkitse pöytäkirjan alalaitaan kokonaispisteet eli yläkerta + alakerta = kokonaispisteet.

4. Laske sitten prosentit: kokonaispisteet jaettuna maksimipisteillä (merkitty pöytäkirjan ylälaitaan) kertaa 100. Merkitse prosentti tuhannesosan tarkkuudella pöytäkirjaan.

5. Kirjoita lopuksi tuloslistaan samat lukemat.

Pidä pöytäkirjat tulosjärjestyksessä äläkä luovuta niitä kilpailijoille ennen luokan päättymistä!

Jos huomaat että jokin numero puuttuu pöytäkirjasta, ilmoita siitä heti tuomarille, jotta kaikki numerot saadaan pöytäkirjaan.

Paremmuuden ratkaisevat yhteispisteet (kohta 3.), samoilla pisteillä olevat ratsukot tulevat jaetulle sijalle – paitsi sijoilla 1-3 ratkaisevat ”alakerran” pisteet (kohta 2.). Jos ”alakerran” pisteetkin ovat samat, ratsukot ovat jaetulla sijalla.

Älä liikaa huolehdi paremmuusjärjestyksestä, tärkeintä on, että tulokset on laskettu oikein!

ARVOSTELULAPPUJEN VIEJÄ TUOMARILTA PISTEIDENLASKIJALLE

 • hakee tuomarin sihteeriltä arvostelulappuja suoritusten välissä hox! ei suoritusten aikana ettei häiritse ratsukon suoritusta! ja vie ne pisteidenlaskijalle.