Turvallisuussuunnitelma

Kisaturvallisuussuunnitelma:

Ratsastuskilpailut Oulunsalon ratsastuskoululla

Järjestäjä: Ratsastusseura Oulunsalon Ratsastajat Ry

Kilpailujen johtaja: ilmoitettu kisakutsussa

Seuran turvallisuuspäällikkö: Linda Ervasti

Seuran varaturvallisuuspäällikkö: Matti Fröjd

Oulunsalon ratsastuskoulun turvallisuuspäällikkö: Kari Mattila puh: 040-5878446

Varahenkilö: Tallimestari Niko Häikiö puh: 045-8818303

Yleistä:

Turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta kilpailijoiden,toimihenkilöiden, yleisön ja hevosten

turvallisuus olisi huomioitu mahdollisimman hyvin. Jokaisen tulee perehtyä Oulunsalon ratsastuskoulun turvallisuusasiakirjaan, johon tässä turvallisuussuunnitelmassa viitataan.

1. Pysäköintialue

Ajoneuvot on pysäköitävä tallin pysäköintialueelle. Polkupyörät niille varattuun paikkaan, pysäköintialueen vieressä. Trailerit pysäköidään tallille johtavan tien reunaan, jossa liikenteenohjaaja opastamassa. Huolehditaan että tie tallille ja tallin piha-alue on vapaa ajoneuvoista, jotta hälytysajoneuvot pääsevät esteettä paikalle tarpeen vaatiessa.

Vastuuhenkilö: Kilpailunkulunvalvoja / Kilpailunjohtaja /Turvallisuus - tai varaturvallisuuspäällikkö

2. Yleisö alueen eristäminen kilpailualueesta

Kun kilpailut pidetään ratsastuskentällä, kentän aita toimii kilpailualueen rajana,jonka sisäpuolelle yleisöltä on pääsy kielletty. Vuoroaan odottavalle ratsukolle varataan tila ratsastuskentän portin vierestä.

Kun kilpailut pidetään maneesissa, yleisön paikka on katsomo, johon kulku omasta ovesta. Yleisöä ei saa olla maneesin ovella tai sen sisäpuolella, ainoastaan katsomossa. Maneesin ovien oikealla puolella on tila vuoroaan odottavalle ratsukolle.

Vastuuhenkilöt: Turvallisuuspäällikkö ja varaturvallisuuspäällikkö sekä kilpailunjohtaja

3. Tallin valvonta / hevosten hoito ja valmisteleminen

Viite: Lue Oulunsalon Ratsastuskoulun turvallisuusasiakirja: “Turvallisuusohjeet”

Kisoihin määrätään henkilö/henkilöt, joiden vastuulla on hevosten valmisteleminen lapsille ja tallin valvonta kisojen aikana.

4.Verryttely / verryttelynvalvonta

Kisat kentällä: verryttely tapahtuu maneesissa

Kisat maneesissa: verryttely tapahtuu ulkokentällä, mikäli olosuhteet sallivat-, muussa tapauksessa maneesissa. Ulkokentän tilanne tarkastetaan ennen kilpailun alkua.

Vastuuhenkilö: Verryttelynvalvojan tehtävä on valvoa, että verryttely sujuu asiallisesti, eikä hevosia rasiteta liikaa.

Ohjeet verryttelyyn: Ennen ensimmäistä rataa hevosen verryttelyaika n. 15minuuttia, siältäen max. 4-5 hyppyä. Seuraavissa ryhmissä (sama hevonen menee useita ratoja), max. 2-3 hyppyä. Verryttelyssä voi olla yhtäaikaa max. 8 ratsukkoa.

Nämä ohjeet käydään läpi verryttelynvalvojien kanssa.

Vastuuhenkilö: Turvallisuuspäällikkö ja varaturvallisuuspäällikkö sekä kilpailunjohtaja

5. Portin aukaisijat

Henkilöt jotka toimivat radan portin aukaisijoina, tarkkailevat samalla yleisöaluetta ja vuoroaan odottamaan saapuvaa ratsukkoa, jotta vaaratilanteita ei syntyisi.

6. Radalla toimijat

Henkilöt jotka työskentelevät kilpailun aikana radalla esim. nostamassa pudonneita puomeja, noudattavat erityistä varovaisuutta.

7. Onnettomuuden sattuessa

Viite: Lue Oulunsalon ratsastuskoulun turvallisuusasiakirja: "Toimintaohje onnettomuus ja hätätilanteita varten”

Jokaisella on velvollisuus antaa ensiapua onnettomuuden sattuessa

kykyjensä ja taitojensa mukaan.

8. Päivystävä eläinlääkäri

Päivystävän eläinlääkärin puhelinnumero: on esillä kilpailupäivinä tallin ilmoitustaululla.